Tel:            84 8 62949899 Hotline:    0919 385 047

Hiêp hội đã tham gia

 

Quảng cáo

Tin tức

Nâng chất lượng dịch vụ bằng công nghệ hiện đại

Đổi mới phương tiện, dùng công nghệ hiện đại đẩy mạnh tiện ích, nâng cao chất lượng dịch vụ… là cách mà Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) - doanh nghiệp đang nắm giữ hơn 90% thị phần vận tải bằng xe buýt của Thủ đô, đã và đang áp dụng để thu hút ngày càng nhiều người sử dụng loại hình vận tải hành khách công cộng quan trọng này.
chi tiết