Tel:            84 8 62949899 Hotline:    0919 385 047

Hiêp hội đã tham gia

 

Quảng cáo

Liên hệ

Liên hệ trực tiếp

HBT INTERNATIONAL LOGISTICS AND TRANSPORT CO., LTD
Địa chỉ: 24/7 D3 Street, Ward 25, Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh.
Điện thoại: 84 8 62949899
Email: gm@hbt.net.vn
Website: hbt.net.vn

Thông tin của bạn

*
*
*
*
*
*